Лозя на ЛВК-Винпром Търговище

ЛВК-Винпром АД се намира в регион Дунавска равнина, характерен с хълмист релеф. Лозята в региона са засяти върху сиви горски почви с песъчливо-глинест характер, благоприятстващи отглеждането и развитието на висококачествени сортове грозде като Траминер, Шардоне, Мускат отонел, Совиньон блан, Вионие, Коломбар, Вердехо, Пти Мансенг, Пино бианко, Каберне Совиньон, Пино ноар, Мерло, Каберне фран, Кот Малбек, Пино гри, Карминер и др.


Благоприятното съчетание на валежи и слънчеви дни по време на вегетативния период, както и средната надморската височина от 220 – 520 м., способстват постигането на оптимална технологична зрялост на гроздовата реколта от средата на м. септември до края на м. октомри.


В периода 2005 – 2010 год., с помощта на европейските програми финасиращи земеделието, ЛВК-Винпром АД създаде 700 хектара нови лозя в района на Търговище. Основните масиви се намират в землищата на Търговищките села Врадун, Дългач, Кръшно и Кралево, както и в селата Избул, Новопазарско и Аврен, Варненско. Произвежданото грозде от собствените масиви задоволява до 90% от производствените нужди на предприятието.
 

Бутиковите вина от серията Cuvee prestige се произвеждат в ограничени серии от избрани лозови масиви с контрол на добива до 550 кг. от декар. Ограничаването на добива от единица площ подпомага лозата да концентрира в плода типичните за конкретния сорт нюанс на цвета, вкус и аромати.

Golden Rhyton