Лозя

Висококачествени сортове грозде

ЛВК-Винпром АД се намира в регион Дунавска равнина, характерен с хълмист релеф. Лозята в региона са засяти върху сиви горски почви с песъчливо-глинест характер, благоприятстващи отглеждането и развитието на висококачествени сортове грозде като ТраминерШардонеМускат отонелСовиньон бланВиониеКоломбарВердехоПти МансенгПино бианкоКаберне СовиньонПино ноарМерлоКаберне франКот МалбекПино гриКарминер и др.

Благоприятното съчетание на валежи и слънчеви дни по време на вегетативния период, както и средната надморската височина от 220 – 520 м., способстват постигането на оптимална технологична зрялост на гроздовата реколта от средата на м. септември до края на м. октомри.

В периода 2005 – 2010 год., с помощта на европейските програми финасиращи земеделието, ЛВК-Винпром АД създаде 700 хектара нови лозя в района на Търговище. Основните масиви се намират в землищата на Търговищките села Врадун, Дългач, Кръшно и Кралево, както и в селата Избул, Новопазарско и Аврен, Варненско. Произвежданото грозде от собствените масиви задоволява до 90% от производствените нужди на предприятието. 

Бутиковите вина от серията Cuvee prestige се произвеждат в ограничени серии от избрани лозови масиви с контрол на добива до 550 кг. от декар. Ограничаването на добива от единица площ подпомага лозата да концентрира в плода типичните за конкретния сорт нюанс на цвета, вкус и аромати.

Галерия

Къде да ни намерите

Запознайте с нашите дистрибутори и магазинната мрежа, в която може да намерите продуктите ни